hst2

BLOG

WSZYSTKO O PROCESIE WYPALANIA BLACHY

Wypalanie blachy polega na pokonaniu spójności materiału. Innym terminem określającym ten proces jest cięcie blachy. Istnieje kilka metod wypalania blach. Wybór określonego sposobu cięcia zależy od rodzaju blachy, jej grubości, rezultatu, jaki chcemy osiągnąć oraz późniejszego zastosowania materiału. Na czym polega proces wypalania blachy? Jakie metody cięcia wyróżniamy i czym one się od siebie różnią?

Wypalanie laserowe

Proces laserowego cięcia blachy polega na skupieniu wiązki laserowej na niewielkiej jej powierzchni. Wytworzona w ten sposób wiązka energii pozwala na wypalanie blachy poprzez stopienie, jednoczesne stopienie i odparowanie lub stopienie i spalenie materiału. Cięcie laserowe odbywa się w obecności gazu towarzyszącego, który działa współosiowo do wiązki lasera i wydmuchuje produkty uboczne powstałe w procesie wypalania ze szczeliny cięcia. Stosowane przez naszą firmę innowacyjne systemy cięcia laserowego pozwalają na dokładne i precyzyjne wycinanie nie tylko skomplikowanych kształtów w dowolnych rozmiarach, ale również małych otworów w grubych blachach. Ta metoda wypalania stosowana jest najczęściej w przypadku miękkich blach o grubości do ok. 30 mm. Sam proces nie jest dosyć szybki, jednak pozwala na uzyskanie precyzyjnych konturów i gładkich krawędzi. Dzięki temu produkty finalne nie wymagają dalszej obróbki. Ponad to cięcie laserowe jest niezawodnym, powtarzalnym i automatycznym procesem, gdyż laser po odpowiednim zaprogramowaniu będzie bezobsługowo wycinał identyczne elementy. Wysoka efektywność wypalania laserowego wiąże się również z maksymalnym wykorzystaniem danego materiału i małą ilością odpadów.

Wypalanie gazem

Najbardziej popularną, jak i najstarszą metodą wypalania grubych blach jest cięcie palnikiem tlenowym. Największą zaletą tej techniki jest możliwość cięcia nawet bardzo grubej blachy. Najczęściej metoda ta stosowana jest jednak w przypadku blachy o grubości od 25 do 300 mm. Sam proces polega na podgrzaniu materiału do bardzo wysokiej temperatury, co pozwala na jego spalanie w obrębie wyznaczonej ścieżki. W wyniku spalania powstają płynne tlenki, które usuwane są pod ciśnieniem silnym strumieniem gazowym. Odpowiednie ustawienie palnika tlenowego pozwala na uzyskanie idealnie prostopadłej powierzchni cięcia, przez co blacha może być wykorzystana na wiele sposobów bez konieczności dalszej obróbki. Dużą zaletą cięcia gazowego jest możliwość jednoczesnego zastosowania kilku palników, co znacznie zwiększa wydajność pracy oraz stosunkowo niska cena materiałów eksploatacyjnych.

Wypalanie plazmą

Kolejną metodą wypalania blachy jest cięcie przy użyciu łuku plazmowego, który powstaje między materiałem, a elektrodą. Polega ona na topieniu, a następnie wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia plazmowym łukiem elektrycznym. Wypalanie plazmą stosowane jest w przypadku miękkich i stosunkowo cienkich blach o grubości 6 – 40 mm. Największymi zaletami tej metody jest wykorzystanie bardzo dużej prędkości strumienia, co pozwala na znacznie szybsze wycinanie, niż w przypadku metody gazowej oraz niewielka szczelina cięcia. Jakość krawędzi nie jest jednak tak wysoka, jak w przypadku innych technik cięcia, przez co materiał wymaga dalszej obróbki. Sprzęt do wypalania plazmą jest też stosunkowo drogi, jednak cenę rekompensuje wysoka wydajność.